ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΟΠΩΣ

  • Λιμενικά Έργα
  • Επιθεωρήσεις
  • Καθαρισμός Υφάλων
  • Ανελκύσεις Ναυαγίων
  • Εργασίες Αγωγών
  • Φωτογραφήσεις
  • Βιντεοσκοπήσεις
01. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ
02. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΥ 'ΣΤΡΑΤΟΥ' ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ
03. Στην κατασκευή τέταρτου πυλώνα γέφυρας Ρίου - Αντιρίου