ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκτύπωση

  

navigation_rightΤΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΗΝΑ
       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΟΠΩΣ:


- Λιμενικά Έργα
- Επιθεωρήσεις
- Καθαρισμός Υφάλων
- Ανελκύσεις Ναυαγίων
- Εργασίες Αγωγών
- Φωτογραφήσεις -Βιντεοσκοπήσεις

 

 up2

  01. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 

 

 

 up1

 02. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟ

      ΦΡΑΓΜΑΤΟΥ 'ΣΤΡΑΤΟΥ'   ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

up3

  03. Στην κατασκευή τέταρτου πυλώνα γέφυρας

       Ρίου - Αντιρίου